NOWENNA z książeczki: Mira Majdan
"Święta Rita - ŻYCIORYS - NOWENNA - MODLITWY"
Do użytku własnego - za pozwoleniem księdza proboszcza z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Zabrania się kopiowania w Internecie tekstu poniższej Nowenny do świętej Rity.
Strona http://blog.wiara.pl/swRita - również dotyczy. Nie wolno kopiować treści.
Oba blogi są powiązane.
Do odmawiania - będąc przy Internecie !!


DZIEŃ PIERWSZY


Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim życiu, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bog w Twoim zawierzeniu Bożej Woli i Bożej Opatrzności.

Bóg wejrzał na Ciebie, wybrał Cię swoją łaską, a Tyś odpowiedziała Mu pełnym miłości posłuszeństwem. W Boże dłonie oddałaś Mu całą siebie i pozwolilaś się prowadzić Bogu nawet wtedy, gdy Jego zamysł był inny od Twoich planów i zamierzeń.

Naucz mnie święta Rito, takiego zawierzenia Bogu. Wyproś mi łaskę ciągłego trwania przy Bogu w moim życiu. Wyproś mi łaskę wierności Jezusowi i Jego Ewangelii. Wyproś łaskę zaufania Bogu dla mnie oraz wszystkich, których kocham, aby nic i nikt nie mógł oderwać nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczegolnie proszę Boga przez twoje wstawiennictwo:

    Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
   Boże, który wybrałeś świętą Ritę i obdarzyłeś ją łaską zawierzenia Twej Opatrzności, wysłuchaj próśb, które zanosimy przez jej wstawiennictwo. Który  żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

Niech będzie uwielbiony Bóg w ciszy i szczęściu twego domu rodzinnego, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w posłuszeństwie twoim rodzicom.
Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim małżeńskim życiu.

Bóg pozwolił ci zaznać szczęśliwego dzieciństwa. A gdy posłuszna woli rodziców przyjęłaś obowiązki żony, to trwałaś w wierności, aż do końca, wypraszając łaskę nawrócenia mężowi. Bądź święta Rito opiekunką małżeństw, opiekunką rodzin. Zwłaszcza tych małżeństw i tych rodzin, które przeżywają trudne chwile kryzysu. Wypraszaj łaskę wierności małżonkom. Wypraszaj dla nich łaskę otwartych serc i umysłów, aby wszystkie spory rozwiązywane były w oparciu o Ewangelię Jezusa, z miłością, dla dobra ich malżeństwa i rodziny. Niech wierność sakramentalnej przysiędze małżeńskiej będzie dla nich zawsze największą wartością.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
 Boże, który dałeś świętej Ricie łaskę wytrwałości w trudnościach życia małżeńskiego, wysłuchaj próśb, które za jej wstawiennictwem zanosimy. Daj małżonkom łaskę wierności i obdarz ich potrzebnymi łaskami, aby małżeństwa i rodziny zawsze były Tobą Boże silne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ TRZECI

Niech będzie uwielbiony Bóg w łasce Twojego macierzyństwa, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg, który ustrzegł twych synów od zbrodni.

On umocnił cię swą łaską, gdy zabrał twych synów do siebie, aby nie splamili swych rąk krwią, a sumienia nie obciążyli zbrodnią. Otocz swoją wstawienniczą opieką malżeństwa, które pragną doznać łaski posiadania potomstwa. Niech będzie im dana łaska rodzicielstwa. Wyproś sercom matek miłość prawdziwą, odpowiedzialną i wymagającą. Wyproś ojcom siłę i mądrość. Niech w naszych rodzinach dzieci wzrastają w miłości Boga i ludzi. Niech dla rodziców najważniejsze będzie dobro dusz ich dzieci. Wyproś święta Rito, naszym rodzinom tę łaskę, aby rodzice zbawiali się wraz ze swymi dziećmi.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:

Boże, który dałeś świętej Ricie łaskę macierzyństwa, wysłuchaj próśb, które za jej wstawiennictwem zanosimy. Daj małżęństwom łaskę rodzicielstwa. Obdarz je łaskami potrzebnymi do wychowania ich dzieci na większą Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.DZIEŃ CZWARTY

Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim mężu, który przebaczył wrogom, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w jego nawróceniu.

Bóg pozwolił ci wyprosić tę łaskę dla twego męża. Twej opiece i twemu wstawiennictwu polecamy wszystkich, którzy żyją daleko od Boga, wszystkich, którzy zagubili Go w swoim życiu. Wyproś im łaskę powrotu do Niego. Weź w swą opiekę tych, którzy trwają w nienawiści, bo nie chcą lub nie potrafią przebaczyć uraz i krzywd. Wyproś łaskę wyzwolenia tym, których zniewalają nałogi, a pycha nie pozwala im prosić o pomoc. Niech wolni od wpływów złego ducha żyją w prawdziwej wolności dzieci Bożych na wiekszą chwalę Boga i pożytek bliźnich.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:

Boże, który wysłuchałeś prośby świetej Rity zanoszone o nawrócenia swego męża, wysłuchaj nasze prośby, które przedstawiamy Ci przez wstawiennictwo świętej Rity i udziel im łaski powrotu do Ciebie tym, których grzechy zniewalają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.DZIEŃ PIĄTY


 Niech będzie uwielbiony Bóg w szczególnym znaku Męki, jaki dał Ci Pan, święta Rito.
 Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim współcierpieniu z Panem przez ranę kolca z Jego cierniowej korony.

Bóg dał ci tę łaskę, a tyś swoje cierpienie i modlitwy oddała Jemu stając się orędowniczką dla wszystkich chorych, obarczonych cierpieniem, dźwigających krzyż starości i osamotnienia. Tobie ich oddajemy także dzisiaj. Bądź z wszystkimi, którzy cierpią w szpitalach, hospicjach, domach rodzinnych. Niech nie będą opuszczeni w swym cierpieniu. Wyproś im łaskę zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Wyproś im wolność od lęku przed cierpieniem, samotnością i śmiercią. Wyproś im szczególnie tę łaskę, aby swe cierpienia potrafili łączyć z cierpieniem Chrystusa. Dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi, wyproś u Pana cierpliwość i miłość pełną zrozumienia. Uwolnij ich od lęku o najbliższych i wyproś  łaskę poddania się Bożej woli.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.


Módlmy się:
Boże, który pozwoliłeś świętej Ricie uczestniczyć w męce Pana Jezusa, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy przez jej wstawiennictwo prosząc za wszystkich chorych. A jeśli taka jest Twoja wola, daj im zdrowie duszy i ciała. Wszystkim daj łaskę dźwigania krzyża choroby w łączności z cierpiącym Chrystusem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY

Niech będzie uwielbiony Bóg w chwilach doświadczenia w twojej wspólnocie zakonnej, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w odosobnieniu twojej klasztornej celi.

Rana twej głowy sprawiła, że twoja cela zakonna stała się sanktuarium ciągłego trwania przed Panem, święta Rito. Potrzebujący przychodzili do Ciebie prosząc o modlitwę. My także przychodzimy dzisiaj i stajemy przed tobą ze wszystkimi naszymi problemami i codziennymi trudnościami. Wspieraj swoją modlitwą kapłanów, siostry zakonne, wszystkich przygotowujących się do życia kapłańskiego i zakonnego. Zanieś święta Rito, przed Boży tron, lęk o jutro wszystkich bezrobotnych i obawiających się utraty pracy. Otocz swą opieką wszytkich przebywających poza domem, czy to w kraju, czy za granicą, wszystkim, którym odebrano należną zapłatę i świadczenia. Wyproś dar mądrości i rozumu wszystkim uczącym się i studiującym. Wyproś siły wszystkim babciom i dziadkom. Wypraszaj Bożą pomoc każdemu z nas zwłaszcza wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujemy.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który obdarzałeś potrzebnymi łaskami tych, za których modliła się święta Rita w czasie swego ziemskiego życia, wysłuchaj także naszych próśb zanoszonych w codziennych potrzebach przez wstawiennictwo świętej Rity. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ SIÓDMY

Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim przyjęciu do klasztoru, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w każdym dniu twego zakonnego życia.

Oddana Panu przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa trwałaś, święta Rito, w pełnym zjednoczeniu z Bogiem.. To ono sprawiło, że Bogu polecałaś każdą prośbę - nawet najbardziej po ludzku sądząc, beznadziejną - i byłaś wysłuchana. My także przychodzimy do ciebie, święta Rito, byś wraz z nami prosiła w intencjach, które spełnić się mogą tylko mocą Bożą, napełniając nasze serca nadzieją i pokojem. Proś z nami, święta Rito, o siłę i nadzieję dla tych, którzy nie widząc rozwiązania swych życiowych problemów, uznają je za beznadziejne. Nam zaś wyproś to, byśmy w każdej życiowej sytuacji pamiętali, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, dla Ciebie wszystko jest możliwe.
Wysłuchaj tych, którzy w największych trudnościach swego życia tylko w Tobie pokladają nadzieję. Niech wstawiennictwo świętej Rity wyprosi im to, o co z ufnością błagają.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ ÓSMY

Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim rozstaniu z rodzicami, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim bólu po śmierci męża i synów.

Bóg umocnił cię swą łaską, byś chwile śmierci najbliższych przeżyła w poddaniu się Jego świętej woli. Wyproś tę łaskę wszystkim, ktorzy opłakują śmierć najbliższych, wszystkim, którym trudno się pogodzić z wolą Bożą po odejściu ukochanych osób. Naszym bliskim zmarlym wyproś, święta Rito, łaskę wiecznego zbawienia. Twemu wstawiennictwu polecamy szczególnie tych, którzy odeszli do Pana niespodziewanie, nagle, w wypadkach, i tych, którzy w chwili tragicznej rozpaczy, sami targnęli się na swoje życie. Niech Bóg będzie dla nich miłością miłosierną. Niech da im wieczny pokój.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże pełen miłosierdzia, Tobie przez wstawiennictwo świętej Rity polecamy naszych zmarłych. Niech spotkanie z Tobą będzie dla nich życiem w pokoju i szczęściem bez końca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ DZIEWIĄTY

Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim życiu łaski, święta Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w ciszy twojej śmierci.

Każdą chwilę swego zycia przeżywałaś, święta Rito, w wierności Bogu i Jego natchnieniom. Trwałaś w niej aż do zjednoczenia z Panem przez śmierć. Wyproś nam łaskę takiej wierności. Wyproś dla każego z nas łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci. A kiedy przyjdzie chwila spotkania z Bogiem, bądź blisko nas, byśmy byli gotowi. Wyproś nam łaskę trwania z Chrystusem w naszym życiu i w naszej śmierci aż do chwały zmartwychwstania.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.

Ojcze nasz...
  Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

V: Obdarzyłeś Panie, służebnicę Twoją Ritę.
R: Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który dałeś świetej Ricie łaskę wierności Tobie w całym jej życiu, wysłuchaj nas, którzy prosimy przez jej wstawiennictwo. Udziel nam łaskiwytrwania w dobrym aż do końca i daj nam także łaskę dobrej śmierci.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.